รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังสินค้า รับรับปรุงโรงงาน ให้บริการทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล
รังสิต ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี โคราชฯลฯ