นโยบายบริษัท

Mission

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องเวลาและคุณภาพเป็นหลัก งานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าจะต้องเสร็จตรงเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องตรงตามสเปคที่ลูกค้ากำหนด

Vision

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการครบวงจร มุ่งเน้นมาตรฐานด้านความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง